2010. okt 20.

Képviselő-testületi ülés napirendje 2010. október 21-én

írta: Mach Péter
Képviselő-testületi ülés napirendje 2010. október 21-én

 

M e g h í v ó
 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 21-én (csütörtökön) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.


NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról
                                               Előadó: Szabados Ákos polgármester
 
  
1.)     A         Bizottságok megalakulása, kérdések, bejelentések, interpellációk
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester, bizottsági elnökök, tanácsnokok, képviselők,
 
1.) B          Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat ünnepélyes eskütétele
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 
2.)     Tájékoztató a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Erzsébeti Tűzőrségének 2010. munkájáról 
Előadó:                        Gere Imre mentési parancsnok  
 
3.)     Javaslat Pesterzsébet Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 
4.)     Javaslat a 2011. évre vonatkozóan előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásra 
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 
 
 
 
5.)     Beszámoló az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek kintlévőségeinek helyzetéről   
Előadó:                        Mészáros Péter Integrit-XX. Kft. ügyvezető igazgató
 
6.)     Beszámoló a Budapest, XX. Kapitánypusztai Hajléktalanok Nappali Melegedőjének 2009. évi tevékenységéről
Előadó:                        Cserbik János Nappali Melegedő intézményvezető
 
7.)     Javaslat a Bp. XX. Vízisport u. 12-18. sz. alatti ingatlanrészeket határoló Duna-partszakasz vonatkozásában önkormányzatunkat megillető jogok, kötelezettségek átruházására, vízilétesítmények használatára 
Előadó:                        Korsós Gábor Vagyongazdálkodási osztályvezető
 
8.)     Javaslat a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítására és törzstőkéjének leszállítására – Későbbi postázás -
Előadó:                        Korsós Gábor Vagyongazdálkodási osztályvezető
 
9.)     Javaslat a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 
10.) Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 
11.) Javaslat a TV 20. Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
 

 

Szólj hozzá

önkormányzat pesterzsébet testületi ülés lehet más a politika lmp xx. kerület