2010. nov 29.

Testületi ülés + közmeghallgatás

írta: Mach Péter
Testületi ülés + közmeghallgatás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtökön) 900 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

Napirendből pedig lesz bőven, utána 1700 órától pedig közmeghallgatás lesz a Csiliben. A napirendhez kapcsolódó anyagok letölthetőek innen:

A NYILVÁNOSSÁG EREJE

Napirendi pontok:

NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

                                               Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
                                               Előadó: Szabados Ákos polgármester
 
1.      Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk
Előadó:                        Bizottsági elnökök, tanácsnokok, képviselők
Tárgyalja:                    valamennyi bizottság, valamennyi tanácsnok
 
2.      Tájékoztató a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény működéséről
Előadó:                          Csécsi Barnabás Sándor igazgató
Tárgyalja:                      Oktatási és Kulturális Bizottság    
 
3.      Javaslat Pesterzsébet Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    valamennyi bizottság
Véleményezi:              valamennyi tanácsnok
 
4.      Javaslat a 2011. évre vonatkozóan előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásra
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
5.      Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában lévő lakások értékesítéséből származó elkülönített bevétel felhasználására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
6.      Javaslat Pesterzsébet Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    valamennyi bizottság
Véleményezi:              valamennyi tanácsnok
 
 
7.      Javaslat az önkormányzat ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 17/1997. (V. 29.) Ök. sz. rendelet és a hivatal vagyon-elidegenítésben közreműködő tisztviselőinek anyagi érdekeltségéről szóló 18/1997. (V. 29.) Ök. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Jogi és Közbiztonsági Bizottság
                                                                  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság    
 
8.      Javaslat a behajthatatlan követelések leírásáról szóló 23/2004. (V.6.) Ök. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet elfogadására – Később érhető el!
Előadó:                        Lehoczki Péterné osztályvezető
Tárgyalja:                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
                                    Jogi és Közbiztonsági Bizottság
                                    Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
                                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
9.      Javaslat a Budapest Főváros XX. Kerületben 2010. október 3-án megválasztott kisebbségi önkormányzatokkal "Együttműködési megállapodások" megkötésére
Előadó:                        Földesi Gyula alpolgármester
Tárgyalja:                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
                                    Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
10. Időközi jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról és javaslat az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
11. Javaslat az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet megváltoztatásának kezdeményezésére
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
13. Javaslat a 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására
Előadó:                        Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
 
14. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi Munkatervére
Előadó:                        Kovács András osztályvezető
Tárgyalja:                    valamennyi bizottság
Véleményezi:              valamennyi tanácsnok
15. Beszámoló a „Pesterzsébet” társadalompolitikai és szolgáltató lap 2010. munkájáról
Előadó:                        Dr. Guba Zoltán főszerkesztő
Tárgyalja:                    Informatikai és Média Bizottság
                                    Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
16. Javaslat a Pesterzsébet újság felelős szerkesztőjének 2011. évi foglalkoztatásával kapcsolatosan – Később érhető el!
Előadó:                        Földesi Gyula alpolgármester
Tárgyalja:                    Informatikai és Média Bizottság
                                    Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
17. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 10/2006. (III. 30.) Ök. számú rendelet módosítására – Később érhető el!
Előadó:                          Korsós Gábor vagyongazdálkodási osztályvezető
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                                                                  Jogi és Közbiztonsági Bizottságok
 
18. Javaslat Bp. XX. Nagysándor J. u. 18/a (177638 hrsz.) sz. alatti ingatlan 66/184 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására – Később érhető el!
Előadó:                          Korsós Gábor vagyongazdálkodási osztályvezető
Tárgyalja:                      Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottságok
 
19. Javaslat Környezeti Fenntarthatósági Programunk módosítására valamint a programban szereplő Stratégiai Csoport megalakítására
Előadó:                          Lászik Attila városfejlesztési és fenntartási osztályvezető
Tárgyalja:                      Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                            Véleményezi:                Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok
 
20. Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről
Előadó:                        Lászik Attila osztályvezető
Tárgyalja:                    Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Véleményezi:              Mach Péter Környezetvédelmi Tanácsnok
 
21. Beszámoló az egészségügyi és szociális hálózat, valamint az oktatási-nevelési intézmények 2010. évi befejezett és folyamatban lévő felújítási-karbantartási munkálatairól
Előadó:                        Lászik Attila városfejlesztési és fenntartási osztályvezető
Tárgyalja:                    Oktatási és Kulturális Bizottság
                                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                                    Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
22. Javaslat intézmények alapító okiratának módosítására – Később érhető el!
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                                    Oktatási és Kulturális Bizottság
 
23. Javaslat gondnoki lakás átadására és annak funkcióváltásához tulajdonosi hozzájárulás megadására (Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására) – Később érhető el!
Előadó:                          Majoros József, az oktatási, kulturális és sportosztály vezetője
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
24. Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2010. (II. 23.) Ök. sz. rendelettel módosított 9/2009. (II. 26.) Ök. sz. rendelet módosítására – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
25. Javaslat étkezési nyersanyagnorma elfogadására és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokra, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására – Később érhető el!
Előadó:                        Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                    Oktatási és Kulturális Bizottság
                                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
26. Javaslat ellátási szerződés megkötésére az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal családok átmeneti otthonában való ellátás biztosítására – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
27. Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával gyermekek átmeneti otthona tárgyában  - Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
28. Javaslat a Kórházak Felügyelő Tanácsával kapcsolatos döntések meghozatalára – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
29. Javaslat szerződés megkötésére háziorvosi feladatellátás céljából (TOTAL-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.) – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
 
Zárt ülésre javasolt napirendi pontok
 
30. Javaslat szerződés megkötésére házi gyermekorvosi feladatellátás céljából a Dr. P&P Visitator Egészségügyi és Tanácsadó Kft.-vel – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
31. Javaslat szerződés megkötésére háziorvosi feladatellátás céljából (BETA MED Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi és Képviseleti Bt.) – Később érhető el!
Előadó:                          Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
Pénzü
Szólj hozzá

pesterzsébet