2011. jan 13.

Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl? 2. rész

írta: Mach Péter
Van-e élet Pesterzsébeten a rántott húson túl? 2. rész

Részsikerként értékelhetik a kerületben élők, hogy ha a karácsonyi nagybevásárlásról nem is szívesen mondanak le Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalában, januárban itt is megkezdődik a munka. A területért felelős hivatali osztály munkatársai számoltak, osztottak, szoroztak és ugyan a jogszabályban előrtakhoz képest talán kicsit késve  némi rábeszélés hatására, de nem hagyták elveszni a kerületet illető idegenforgalmi adó megmaradt részét és kidolgozták a szükséges előterjesztést. Az ügy előzményeit már előző bejegyzésemben taglaltam és felvetettem, hogy a hivatal és a polgármester  hibás és jogszerűtlen döntésén felül azért érdemes az esettel hosszabban foglalkozni, mert valós és érezhető kár érte a kerületet. A mellékelt határozati javaslat szerint  Pesterzsébetet a tavaly - a kormánypárti országgyűlési képviselőink (dr Vas Imre és Földesi Gyula) hathatós közreműködésével - elfogadott adójogszabálymódosítás miatt 34.238.000 Ft kár érte.

Ez a forráselvonás látszólag ugyan egy milliárdos költségvetés készítésekor csekély összegnek tűnik, de  a kerület költségvetési koncepciója szerint ekkora összeg jut a teljes Informatikai Fejlesztési Programra 2011-ben. Sőt, hogy hazabeszéljek ez az összeg a koncepcióban szereplő Környezetvédelmi Alap tételnek több mint a duplája.

Íme a határozati javaslat előterjesztése:  

Tárgy: Javaslat az idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat általi bevezetéséhez 2011. évben

Tisztelt Képviselő-testület!

  
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (2) alapján: „A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, valamint a vállalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.”
 
2010. december 31-ig az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat abban az esetben vezethette be rendelettel, ha a kerület képviselőinek többsége egyetértett a fővárosi rendelettel.
 
A Htv. módosítása következtében 2011. január 1-jét követően az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja.
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 64. § (3a) bekezdése értelmében a kommunális jellegű adók közül, az idegenforgalmi adó bevezetését a Htv.-ben rögzített szabályok szerint a kerületi önkormányzat a fővárosi önkormányzat részére átengedheti.
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 1995. január 1-jétől vezette be az idegenforgalmi adót főváros egész területén, így a XX. Kerületben is.
 
Az Ötv. 64. § (4) bekezdése szerint a kerület döntése alapján átengedett idegenforgalmi adóból beszedett bevétel és a kapcsolódó normatív hozzájárulások a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatot osztottan illeti meg. A megosztási arányáról, és a megosztás során alkalmazandó normatív eljárásokról törvény rendelkezik, amely százalékosan meghatározza a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok együttes részesedését és annak évenként korrigált mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat.
 
2011. január 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat csak akkor jogosult az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló rendeletet alkotni, ha ahhoz az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja minden adóév tekintetében. Amennyiben a kerületi önkormányzat maga kívánja bevezetni az adót, arról rendeletet kell alkotnia.
 
Idegenforgalmi adót az a magánszemély köteles fizetni, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt el. Az adó beszedésére és annak megfizetésére a szállásadó köteles.
 
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának közigazgatási területén 11 db szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely működik. A szálláshelyek befogadóképessége összesen 217 fő/éj. A Htv. szerint az adó mértéke 300,-Ft/fő/éj. A kerületben az idegenforgalmi adó bevétele éves szinten, maximális kihasználtság mellett 23.761.500,-Ft lenne (217x365x300=23.761.500). A Fővárosi Önkormányzat nem tud adatot szolgáltatni arról, hogy a XX. kerület szállásadóitól mennyi idegenforgalmi adó folyt be.
A forrásmegosztáson keresztül kapott idegenforgalmi adó előirányzat tervezete 2009. évben 79.435.000,-Ft, 2010. évben 51.582.000,-Ft. A tervezet összegéből ténylegesen 2009. évben 69.952.000,-Ft, 2010. évben 53.873.000,-Ft összeget kapott Pesterzsébet Önkormányzata. A Fővárosi Önkormányzat által megadott előirányzat tervezete 2011. évben 13.762.000,-Ft.   
Ha a kihasználtság elérné legalább az 50%-ot, abban az esetben is a forrásmegosztáson keresztül kapott adóbevétel nagyobb lenne, mint az önkormányzat által beszedett adó összege.
 
A fenti adatokra és a jogszabályi változásokra tekintettel javaslom az idegenforgalmi adó rendelet megalkotásának átengedését a Fővárosi Önkormányzat részére 2011. adóévre vonatkozóan.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.
 
 
Határozati javaslat
 
Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete
                                                                           
1.)    beleegyezését adja, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros Közgyűlése 2011. évben bevezesse,
2.)    felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzatot értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
 
Határidő:  azonnal
Felelős:     Szabados Ákos polgármester  
 

 

Szólj hozzá

önkormányzat lehet más a politika xx. kerület mach péter földesi gyula vas imre