2011. jan 19.

Részvételi költségvetést a fiskális politika helyett!

írta: Mach Péter
Részvételi költségvetést a fiskális politika helyett!

Pesterzsébet Önkormányzatának képviselőtestülete várhatóan február tizedikén tartandó rendkívüli ülésén fogadja el a 2011. évi költségvetést. A decemberben elfogadott költségvetési koncepció azonban számos olyan megszorítást (intézmény megszüntetést, összevonást) is tartalmaz, melyről már január 27-én dönt a képviselőtestület. Mondhatnánk azt is, hogy előre fogyasztjuk el a fekete levest. A Lehet Más a Politika önkormányzati képviselőjeként a kerület súlyos anyagi gondjai miatt decemberben megszavaztam a költségvetési koncepciót azzal az igénnyel, hogy a városrészért tevékenykedők fogjanak össze és közösen keressük meg a forrásokat az intézményhálózatunk megtartásáért és Pesterzsébetet egy fenntartható fejlődési pályára állíthassuk a leépülés helyett. Erre akkor ígéretet kaptam a városvezetéstől a most beterjesztett határozati javaslatok azonban nem ezt tartalmazzák, előzetes egyeztetés sem a kerület civil szervezeteivel, sem az intézmények működtetőivel sem az önkormányzati képviselőkkel sem a pártokkal nem zajlott le. Ebben a politikai közegben nyilván naivitásnak tűnik a részvételi költségvetésről és annak szükségességéről beszélni, de mi akkor is megpróbáljuk, mert tudjuk, hosszú távon csak ez nyújthat alternatívát egy autoriter városvezetés szakmailag megalapozatlan, csak fiskális szempontok alapján összeállított költségvetésével szemben.

Az elkövetkező hetekben a költségvetés jónéhány fejezetét nyitjuk meg és próbáljuk lefordítani közérthetővé, hogy ne csak a Hivatal pénzügyi osztályán dolgozók, hanem mi itt élők is megérthessük miről is dönt a képvielőtestület február 10-én, és a kellő mennyiségű információ birtokában részt is vehessünk a döntésekben. A költségvetést módosító javaslatainkat Önökkel együtt készítjük és a blog felületén megvitatjuk azt, ehhez eddig talán a kerületben kevéssé használt és ismert webes felületű szavazási és egyéb technikákat is felhasználunk.

Addig is a január 27-i testületi ülés napirendjét közzétesszük. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések letölthetőek itt. A megszorítócsomaghoz tartozó napirendi pontokkal kapcsolatban még a héten feltesszük javaslatainkat.

 

A 2010. január 27-i testületi ülés napirendji pontjai:

1. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk /Csaszny Márton, a 2010. december 12-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választáson megválasztott képviselő eskü- (fogadalom) tétele, részére megbízólevél átadása/

2. Javaslat a 2011. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezésére

 3. Javaslat Szponzorálási Szerződés megkötésére az Erzsébeti Spartacus Munkás   Testedző Körrel
 

4. Javaslat az idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat általi bevezetéséhez 2011. évben 5. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2007. (IV. 17.) rendelet felülvizsgálatára

 6. Javaslat az önkormányzati lakások lakbéréről és az önkormányzati lakbértámogatásról szóló többször módosított 25/2004. (IV. 29.) Ök. sz. rendelet módosítására

 
7.      Javaslat az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétel 50%-ának a Fővárosi Önkormányzat részére történő befizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 

8. Javaslat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak, működésének felülvizsgálatára

 
 
9. Javaslat használati jog alapítására a Stromfeld Aurél Általános Iskola 181888/30 hrsz--ú ingatlanán épülő sportlétesítmény birkózócsarnok része vonatkozásában az ESMTK javára
 

10. Javaslat a Bp. XX., Vécsey. u. 16. sz. (176719 hrsz.) alatti ingatlan 1943/3183-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására

 

11. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 38/2008. (XI. 28.) Ök. sz. rendelet módosítására

12. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2010. (XII. 21.) Ök. sz. rendelettel módosított 42/2009. (XII. 17.) Ök. sz. rendelet módosítására 

 

13. Javaslat intézményvezetői állások pályázatainak kiírására

14. Javaslat a Pesterzsébeti Múzeum működési engedélyének módosítására

15. Javaslat alapító okiratok módosítására

16. Javaslat a Bünmegelőzési Centrum megszüntetésére

 

17. Javaslat oktatási ágazathoz tartozó intézmények nem kötelező feladatainak     felülvizsgálatára

 

18. Javaslat az egészségügyi és szociális ágazat kiadásainak csökkentésére

19. Tájékoztató a kerületi sport helyzetéről

 

Szólj hozzá

költségvetés testület lehet más a politika xx. kerület részvételi költségvetés