2011. jan 26.

ÁSZ jelentés Pesterzsébet gazdálkodásáról

írta: Mach Péter
ÁSZ jelentés Pesterzsébet gazdálkodásáról

Ma tette közzé honlapján az Állami Számvevőszék a kerület gazdalkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló ellenőrzését.

A lent elérhető jelentés több hiányosságot is feltárt, amely bizonyos működési területeken közepes kockázatot jelentettek.

Ilyen területek:

- a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folymatba épített ellenőrzési feladatok szabályzása kapcsán

- a pénzügyi-számviteli tevékenységhez kapcsolódó informatikai feladatok szabályozottsága kapcsán

A feltárt szabálytalanságok miatt az alábbi javaslatot tette:

 A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk a polgármesternek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében:

1. intézkedjen az Ötv. 92. § (13) bekezdés b) pontja alapján arról, hogy a Pénzügyi bizottság kísérje figyelemmel a bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását, értékelje a befolyásoló okokat;
2. tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy az Áht. 94. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a jelentés 20. oldal második bekezdésétől a 21. oldal második bekez dés végéig, a 24. oldal második bekezdésétől a 25. oldal első bekezdés végéig, az 52. oldal első francia bekezdésében, az 59. oldaltól a 60. oldal első bekezdésének végéig, a 67. oldal első francia bekezdése, a 68. oldal ötödik francia bekezdésétől a 69. oldal első bekezdés végéig rögzített jogszabálysértések tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 51. § (1) bekezdése alapján indítsa meg a jegyző elleni fegyelmi eljárást;
3. kezdeményezze, hogy a számvevőszéki jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével;
4. biztosítsa, hogy csak olyan kifizetést teljesítsenek a kötvényszámlán elkülönített be- vételből, amelyre a Képviselő-testület engedélyt adott;

 

Fentiekre figyelemmel a testületi ülés után remélem bővebb információkkal is szolgálhatok.

Az Állami Számvevőszék jelentése Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről.

 

Szólj hozzá

budapest jelentés önkormányzat pesterzsébet vizsgálat állami számvevőszék lehet más a politika xx. kerület számvevőszék