2011. jún 02.

A 2011. június 16-i testületi ülés napirendje

írta: Mach Péter
A 2011. június 16-i testületi ülés napirendje

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 16-án (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok
 
1.      Fellebbezések 
 
a)      Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására
Előadó:                  Porkoláb Ildikó egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztályvezető,
Tárgyalja:              Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
b)      Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására
Előadó:                  Juhász Lajosné az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági elnöke
Tárgyalja:             Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
2.      Javaslat szerződés megkötésére háziorvosi feladatellátás céljából az ASCULAP Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Egészségügy, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
3.      Javaslat az Integrit-XX. Kft. ügyvezetője 2010-es évre kitűzött célprémium feladatainak végrehajtásának értékelésére, valamint a kifizethető célprémium összegének meghatározására - Később érhető el!
Előadó:                 Bánó Miklós, az INTEGRIT-XX. Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 
Nyílt ülésre javasolt napirendi pontok
 
4.      Javaslat a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. részére történő pótbefizetés elrendelésére
Előadó:                 Palotás István, a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. ügyvezető igazgatója
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
5.      Beszámoló a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. gazdasági helyzetéről – Később érhető el!
Előadó:                 Palotás István, a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. ügyvezető igazgatója
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
6.      Javaslat a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. Alapító okiratának módosítására és pótbefizetés elrendelésére – Később érhető el!
Előadó:                 Ádovics Lászlóné, a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft ügyvezető igazgatója
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                            
7.      Javaslat a KMOP-3.3.3-11. kódszámú „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázaton való részvételre – Később érhető el!
Előadó:                 Ádovics Lászlóné, a Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
8.      Javaslat a Serény utca – Közműhelytelep utca – 170187/34 hrsz-ú utca – Helsinki út – Nagysándor József utca – Attila utca – Kossuth Lajos utca – Baross utca – Csepeli átjáró – Helsinki út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2001. (VII. 30.) Ök. sz. rendelet módosítására – Később érhető el!
Előadó:                Berta Ferenc főépítész
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
9.      Javaslat a képviselők és bizottsági tagok díjazásáról szóló 31/2006. (XI. 9.) Ök. sz. rendelet módosítására
Előadó:                Kovács András osztályvezető
Tárgyalja:             Jogi és Közbiztonsági Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
  
 10. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi Munkatervének módosítására
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Jogi és Közbiztonsági Bizottság
 
11. Javaslat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet önkormányzatának a 2011. évi költségvetéséről szóló, 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             valamennyi bizottság
Véleményezi:       valamennyi tanácsnok
 
12. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Pesterzsébet Önkormányzata Alapító Okiratának módosítására
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                             Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                             Oktatási és Kulturális Bizottság
 
13. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Pesterzsébet Önkormányzata által megkötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás jóváhagyására
Előadó:                  Ódor Lajos igazgató
Tárgyalja:              Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                                    Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                                    Oktatási és Kulturális Bizottság
 
14. Javaslat az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó nettó bevétel ötven százalékának a Fővárosi Önkormányzat részére történő befizetésével kapcsolatos megállapodás megkötésére
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
15. Javaslat önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
 
16. Javaslat az Állami Számvevőszék "Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről" készített jelentés Intézkedési Tervének módosítására
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             valamennyi bizottság
Véleményezi:       valamennyi tanácsnok
 
 17. Javaslat Pesterzsébet Önkormányzatának esélyegyenlőségi programjának elfogadására
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                             Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                             Oktatási és Kulturális Bizottság
                             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
18. Javaslat alapító okiratok módosítására
Előadó:                 Porkoláb Ildikó egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztályvezető
Tárgyalja:             Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
 
19. Javaslat alapító okiratok módosítására(Gézengúz Óvoda, Gyermekmosoly Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Lurkóház Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Stromfeld Aurél Általános Iskola)
Előadó:                 Majoros József oktatási, kulturális és sportosztály vezetője,
Tárgyalja:             Oktatási és Kulturális Bizottság
 
20. Javaslat intézményvezetői megbízásokra
Előadó:                 Majoros József, az oktatási, kulturális és sportosztály vezetője
Tárgyalja:             Oktatási, és Kulturális Bizottság
 
21. Javaslat a Pesterzsébet Önkormányzata által alapított közalapítványok helyzetének rendezésére – Később érhető el!
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
                             Jogi és Közbiztonsági Bizottság,
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
            Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.
 
22. Javaslat a TV-20 Kft 2011. évi üzleti tervére, illetve az ügyvezető 2011. évi teljesítménykövetelményére – Később érhető el!
Előadó:                Sarkadi Béla, a TV-20 Kft. ügyvezető igazgatója
Tárgyalja:             Informatikai és Média Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
                            
23. Javaslat szerződés megkötésére a Centrum Televízió Magyarország Kft-vel – Később érhető el!
Előadó:                Szabados Ákos polgármester
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
                             Informatikai és Média Bizottság
                             Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
  
24. Javaslat a Kossuth L. u. 32-36 sz. alatti (hrsz.:171190/48/A/1-2) Rossmann üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására – Később érhető el!
Előadó:                 Egyedné, Dr. Juhász Zsuzsanna városgazdálkodási, fejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
 
25. Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről (2011. első félév)
Előadó:                 Egyedné Dr. Juhász Zsuzsanna városgazdálkodási, fejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Tárgyalja:             Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Véleményezi:       Környezetvédelmi tanácsnok
                                      
26. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk
 Előadó:                  Bizottsági elnökök, tanácsnokok, képviselők
 Tárgyalja:               Valamennyi Bizottság

Szólj hozzá

önkormányzat esélyegyenlőség pesterzsébet xx. kerület