2011. nov 24.

A 2011. december 8-i testületi ülés napirendje

írta: Mach Péter
A 2011. december 8-i testületi ülés napirendje

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 8-án (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

Napirendi pontok:

 

 
NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról
                                               Előadó: Szabados Ákos polgármester
  
Zárt ülésre javasolt napirendi pontok
  
1.      Fellebbezések
a)      Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

 

b)      Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására

 

2.      Javaslat a GESZ intézményvezetői pályázatának elbírálására

  

Nyílt ülésre javasolt napirendi pontok
 
3.      Javaslat a BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága támogatására


 

4.      Javaslat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) Ök. sz. rendelete módosítására

 

5.      Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2007. (IV. 17.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

 

6.      Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi Munkatervére

 

7.      Javaslat a Hivatal tulajdonában lévő eszközök ingyenes tulajdonba adására önkormányzati intézmény részére

 

8.      Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására (Később érhető el!)

 

9.      Javaslat helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
 
10. Javaslat az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak csökkentésére (Később érhető el!)

 

11. Javaslat Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Alapító okiratának módosítására(Később érhető el!)

 

12. Javaslat étkezési nyersanyagnorma megállapítására (Később érhető el!)

 

13. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, 42/2009. (XII. 17.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

 

14. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008. (III. 31.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

 

15. Javaslat Pesterzsébet Önkormányzata rövid távú Bűnmegelőzési Koncepciójának jóváhagyására

 

16. Javaslat felterjesztési jog gyakorlásához történő csatlakozásra a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény módosítására vonatkozóan

 

17. Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről 

 

18. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok tevékenységéről (Később érhető el!)

 

19. Javaslat a 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

 

20. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2007. (XII. 3.) Ök. sz. rendelet módosítására(Később érhető el!)

 

21. Javaslat a lakáscélú támogatásokról szóló 3/2008.(II. 29.) Ök. sz. rendelet módosítására  (Később érhető el!)

 

22. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 43/2007. (XII. 19.) Ök. sz. rendelet módosítására (Később érhető el!)

 

23. Javaslat a BAUMAX Áruház megépítéséhez szükséges telekalakítást és tulajdonviszonyokat rendező megállapodás megkötésére (Később érhető el!)

 

24. Javaslat a TV20 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi vállalkozói szerződésére (Később érhető el!)

 

25. Javaslat a Nagy-Szivárvány Alapítvány gázenergia díj tartozásának részletekben történő kiegyenlítésére (Később érhető el!)

 

26. Beszámoló a 175/2009. (VI. 11.) Ök. sz. határozat 3. pontjának végrehajtásáról (Később érhető el!)

 

27. Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

 

 
 

 

Szólj hozzá

politika önkormányzat környezetvédelem költségvetés pesterzsébet testület testületi ülés xx. kerület