2012. már 22.

Városházi napló, avagy ami a Pesterzsébet Újságból kimarad

írta: Mach Péter
Városházi napló, avagy ami a Pesterzsébet Újságból kimarad

Az ülés megkezdése előtt szétosztottam a városatyák között a Lehet Más a Politika Népszavazás 2012 szórólapjait, majd ellenzéki képviselőtársaim igent mondtak a kiszámítható munkára, a tanulásra, a tisztességes megélhetésre és a biztonságos nyugdíjra vagyis aláírták a gyűjtőívet.

13 napirendi pontot tárgyalt a testület. A polgármesteri beszámoló elfogadása után a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 500.000,- Ft-ot + 27% EHO adományoztunk, amely a XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság állományának Szent György napi jutalmazására használható majd fel.

Két testvérvárosi kapcsolataink ápolásáról szól javaslatról is döntött a testület. Delegációt küld a kerületünk az ukrán Alusta-ba a város alapításának 110. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatra, illetve 700.000 Ft-tal támogatjuk Székelykeresztúr évente megrendezésre kerülő városi ünnepségét, melynek díszvendége 2012-ben Pesterzsébet lesz. Felvetésemet elfogadva a testület úgy döntött még ebben félévben elkészít és megtárgyal egy előterjesztést Pesterzsébet testvárosi kapcsolatának komplex kezeléséről, rövid és hosszú távú progarmot alkot róla, hogy ezentúl ne ad hoc módon kerüljenek elő az ezzel kapcsolatos ötletek, javaslatok.

Ezek után módosítottuk a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjat.

A soron következő napirend előterjesztője Harsányi László JOBBIK-os képviselő volt és a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítését szolgálta.
A napirend pikantériáját az adta, hogy az utolsó pillanatban a Hivatal beterjesztette a TV20 Kft (amely eddig a televíziós műsorokért, a Pesterzsébet Újságért és a kerület honlapjáért is felelt) végelszámolással történő megszüntetésére irányuló javaslatát.

A képviselői előterjesztés arról szólt hogy az Önkormányzat a www.onkormányzatitv.hu oldalon keresztül nyomon követhetővé kívánja tegye a képviselő-testületi ülésen zajló eseményeket, annak érdekében, hogy a választópolgárok bármikor, akár otthonukból megtekinthessék azokat. A javaslat szerint a Képviselő-testület felkéri a Polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a GLOBOMAX  Zrt-vel a közvetítő rendszer kiépítése érdekében.

Komoróczi László MSZP-s képviselő módosító indítványt nyujtott be, hogy ne csak egy lehetőséget vizsgáljon a Hivatal, hanem vegye fel más piaci szereplőkkel is a kapcsolatot, nyújtson be a testületnek egy újabb javaslatot. Mivel az eredeti javaslat valóban csak egy piaci szereplő ajánlatát tartalmazta és az előző évek tapasztalati alapján ennél olcsóbban is megoldható a közvetítés én ezt a variációt támogattam. Meglepetésre a FIDESZ frakció is támogatta a javaslatot, így júniusban a testület újra tárgyal a közvetítések ügyéről.

Ezek után 4 röviden tárgyalt nagy többséggel (az első kivételével egyhangúlag) elfogadott napirendek következtek. A testület módosította az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletet (ebben az esetben én tartózkodtam), majd elfogadtuk a Budavári, az Újbudai és Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötésére irányuló javaslatot.

Módosította testület Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratát és végül elfogadtuk az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 

A 9. napirendi pontban a Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium épületének hasznosításáról döntött a testület. Az MSZP frakció az átadott és megszüntetésre ítélt iskola megmentéséért állt ki, teszem hozzá későn és erőtlenül. Amikor a döntést a testület anno meghozta még sebeiket nyalogatták ahelyett, hogy szervezett keretek között kiálltak volna az intézmény mellett.

A javaslat szerint a testület az Iskola megszűnése után az ingatlanokat korlátozottan forgalomképes vagyonból forgalomképessé minősíti 2012. július 1-jétől és  bérbe adja az Önkormányzat az épületeket. A közoktatási feladatok átadása után az épület további hasznosításával kapcsolatban több megkeresés is érkezett. Idén január elején a SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. elnöke jelezte Önkormányzatunk felé arra vonatkozó igényét, hogy az intézmény oktatási céllal történő fenntartását átvennék, ugyanerre vonatkozóan érkezett megkeresés a Nagy-Szivárvány Alapítvány részéről is. Pesterzsébet Önkormányzata Vagyongazdálkodási Osztályának számítása szerint azonban az eddigi ajánlatoknál 50%-kal is magasabb összeget is lehet kapni ha nem kizárólag oktatási célra lehetne hasznosítani az épületet.

A javaslattal kapcsolatban jeleztem, hogy hosszú távon kifizetődőbb lehet ha ezentúl is oktatási célból hasznosítja a kerület az ingatlant. A kerületben fővárosi szinten magas a munkanélküliség és ennek egyik fontos oka az itt élők iskolázottsági adatai. Egy leszakadó peremkerületben, ahol folyamatosan csökkenek az adóbevételek és szegényedik a lakosság elsőrendű szempont kell legyen a munkanélküliség csökkentése. Fővárosi kerületként ennek egyik hatékony eszköze a szakképzés erősítése, ezért módosító indítványt nyújtottam be hogy csupán oktatási célu hasznosításra legyen kiírva a pályázat. Szabados Ákos válaszában a fiskális szempontok fontosságára fektette a hangsúlyt, szerinte most a költségvetés egyenlegének biztosítása a legfontosabb, 2012-ben nincs lehetőség hosszú távú stratégiákban gondolkodni, a túlélés a cél.

Dr. Vas Imre alpolgármester egyet értett az oktatás szerepének fontosságával majd egyesével odaballagott minden frakciótárásához és megkérte szavazzon nemmel.

A javaslatomat a többség ezek után leszavazta és a feltétel nélküli pályáztatás mellett döntött.

Ezek után 2 zárt napirend következett egy fegyelmi ügy és az Integrit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása.

Végül pedig jött a feketeleves. A testület a bölcsődei térítési díjak bevezetéséről döntött. A FIDESZ frakció módosító indítványának befogadása után a testület többsége elfogadta a rendeletet.

A vita során beszámoltam róla, hogy tegnap egy közösségi portálon feltettem a döntéssel kapcsolatban az alábbi kérdést:
 
Az eddig beérkező vélemények azt tükrözik, hogy az erzsébeti szülők többsége nem támogatja a térítési díj bevezetését. Meggyőződésem, hogy egy alaposan előkészített - hatásvizsgálatok és költségkalkulációk birtokában - lefolytatott társadalmi egyeztetés során egy komplex család és szociálpolitikai program részeként a javaslatot többen is támogatták volna (per pillanat nem éri el a támogatottsága a szülői vélemények 10%-át sem), de ez legyen a gondja annak, aki a javaslatot minden komolyabb előkészítési és egyeztetési folyamat nélkül beterjesztette.
 

Szembesítettem a FIDESZ frakciót, hogy 2009-ben ellenzékben egy hasonló ügyben nem támogattak egy javaslatot mert nem tartalmazott hatástanulmányt, most hogy hatalomra kerültek már nem tartják fontosnak annak elkészítését, sőt egy napot adnak a szülőknek annak véleményezésére.

Jeleztem értem és átérzem Szabados Ákos polgármester úr problémáját, a kerület vezetőjeként meg akarja óvni a bölcsődéket a kormány családellenes ámokfutásától. A problémára városvezetőként úgy tekint vagy megmarad az eddig jól működő bölcsődei intézményhálózat - de ezért rövid távon olyan családpolitikai intézkedést vezetünk be helyi szinten amely rontja a nők munkaerőpiaci helyzetét és súlyosbítja a városrész demográfiai helyzetét - vagy hagyjuk lerohadni.

A helyzetet azonban én nem látom ennyire súlyosnak és fontos elvi döntésnek tartom, hogy milyen jövő képet mutatunk Pesterzsébet polgárainak. Én olyat szeretnék amely biztosítja hogy az erzsébeti nőknek egyszerre lehet gyermeke és munkája, ezért a költségvetés tervezésekor erre fektetnék nagyobb hangsúlyt akár Ukrajnai testvárvárosi kapcsolatok, vagy profi foci klubok rovására is.

A díj bevezetését a polgármester, a FIDESZ frakció, a Demokratikus Koalíció és a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselője támogatta.

Én és az MSZP farkció tagjai nemmel szavaztunk. 

 A módosítás után így alakultak a fizetendő díjak:
 

Bölcsődei  gondozási díj(Ft/nap/fő) 

Jövedelem

összege

0-40.000Ft.-között

40.001-100.000Ft.-

100.001-től

Intézményi térítési díj

0Ft

80Ft

300Ft

1941Ft

Szólj hozzá

pesterzsébet testület testületi ülés xx. kerület mach péter szabados ákos