2012. jún 13.

Értékeljük együtt a hivatal beszámolóját a kerület környezetvédelmi helyzetéről

írta: Mach Péter
Értékeljük együtt a hivatal beszámolóját a kerület környezetvédelmi helyzetéről

edutus_fold.jpgA június 14-i testületi ülésen tárgyaljuk a kerület környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót. Akinek véleménye, kérdése, hozzáfűzni valója van, kérem, jelezze és én felvetem a testületi ülésen, a választ pedig megosztom a blogon.

Sietni azonban nem kell, mert örömmel jelenthetem, hogy másfél év időhúzás után újra megkezdi működését Pesterzsébet Környezeti Fenntarthatóság Stratégiai Csoportja.  A csoport elsősorban azért alakult hogy a lakosság egészéhez eljussanak a fenntartható fejlődés egészéről, illetve a Helyi Agenda 21 folyamatának aktuális helyzetéről szóló információk. Komoly előrelépésnek tartom hogy végre megkezdi a munkát.

A Stratégiai Csoport következő ülését 2012. június 21-én, csütörtökön  délelőtt 10:00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal kistermében. Az ülés nyilvános.

Napirendi pontok:

1.) Pesterzsébet Önkormányzatának 2012. évi első féléves  környezetvédelmi beszámolójával kapcsolatos vélemények, észrevételek, javaslatok

 2.) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek, és az illegális  hulladéklerakás problémája

 3.) Rövid és hosszú távú stratégia, célkitűzések

 4.) Egyéb

 A fentiek miatt jövő hét csütörtökig még becsatornázhatóak a vélemények.

A beszámolóban olvasható, hogy újabb kezdeményezésemet fogadta be a hivatal és két elutasító válasz után végre tervbe vették a szelektív szigetek bekerítését, ugyan a költségvetési vita során leszavazták ez irányi javaslatomat most mégis találnak rá forrást. A javaslatomat a stratégiai tanács is tárgyalja immár a hivatal előterjesztéseként.

 Az alábbiakban a beszámoló olvasható:

 „Az ember, aki szerényen sapiensnek, bölcsnek nevezi magát, noha bolondok bolondja, képtelen korlátozni populációjának méreteit, képtelen megakadályozni a haszontalannak vagy károsnak ítélt anyagok felhalmozódását, képtelen alacsony szinten tartani az energiafelhasználását és képtelen békésen együtt élni a bioszférával, amelyből vétetett.”

(Csányi Vilmos)

Tárgy: Beszámoló a kerület környezetvédelmi helyzetéről (2012. első félév)

Minden évben, két alkalommal, önkormányzatunk legmagasabb fóruma a Képviselő-testület megtárgyalja kerületünk környezetvédelmi helyzetét érintő legfontosabb kérdéséket, az ezzel kapcsolatos gondokat, problémákat, feladatokat, azzal a szándékkal, hogy környezetünk élhetőbb, tisztább legyen, amelyben mindnyájan egészségesebben élhetünk.

 Az előterjesztés a már megszokott fejezetekben foglalja össze a főbb témaköröket, és igyekszik átfogó képet adni az elért eredményekről és az elvégzendő feladatokról.

 1.Környezeti nevelés

 A Madarak és Fák Napi pályázatra minden általános iskolánk és minden óvodánk benevezett (összesen 26 intézmény). A pályázatokban többségében növények ültetését, gondozását, kertek ápolási munkáit, locsolást, madáretetők kihelyezését, veteményes kertek és fűszerkertek kialakítását vállalták és teljesítették. Volt olyan óvoda, ahol tanösvényt is kialakítottak, amelyben a telepített növények magyar és latin neveit feltüntették.  Sok intézményben belső terekben is kialakítottak természetvédelmi sarkokat. A pályázat lezárása

2012. május 10-én megtörtént, ahol ünnepélyes keretek között vehették át az intézményvezetők a díjakat és okleveleket.

 Föld Napja alkalmából a Szánkózó-domb és környéke segíteni akarók százaival telt meg, kiknek zömét a kerületi általános iskolák negyedikesei alkották. A rendezvényen részt vettek a Pilisi Parkerdő munkatársai, és a Pacsirta Nyugdíjas Klub tagjai is. A rendezvény létrejöttében támogatást nyújtott a Központi Műhely, a Csili Művelődési Központ, a PEPI, a XX. kerületi Tűzoltó Parancsnokság, a Nyílegyenes Íjász Klub és a Pension 15 Kft. A rendezvényen közel 300 fő vett részt, az összegyűjtött szemét, hulladék mennyisége 20 m3 volt.

A hulladékgyűjtést követően a gyerekek 10 állomásból álló feladatsoron vettek részt, amelyekben fűszernövény felismerés, gomba felismerés, komposztáló állomás, kötélmászás, és egyéb ügyességi feladatok voltak.

ÁROP pályázatunkban vállaltaknak megfelelően 2012. április 26-án a Fenntartható fejlődésről tartottunk előadást a hivatal dolgozói számára.

A Pesterzsébet újságban rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot azon kérdésekről, amelyek ismeretlenek számukra, vagy amelyekről telefonon többen tájékoztatást kértek.(pl. Zöld FKF zsákok beszerzési helyei, rágcsálóirtás, hulladékgyűjtés stb.)

 2.Vízvédelem, talajvédelem

 A talajterhelési díjakból továbbra is támogatni kívánjuk az ingatlanok közcsatornára kötését felszín alatti vizeink megóvása érdekében.

 

Ahol célszerű tovább folytatjuk önkormányzati bérlakásaink komfortosítását vizesblokkok kialakításával. Fontos feladat az udvari árnyékszékek felszámolása a talajterhelés tényleges megszüntetése érdekében.

3. Levegőtisztaság védelem

 Lakossági telefonok alapján továbbra is folyamatos az érdeklődés az avarégetési szabályok iránt. 2011. december 1-jétől a fővárosban mindennemű lomb, kerti hulladék -és avarégetés tilos a Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII.10.) Föv. Kgy. rendelet alapján.

 A zöld hulladékok további kezelését elsősorban a helyben komposztálásban határozták meg, illetve másodsorban az FKF ZRT. által forgalmazott, emblémás zsákokban történő gyűjtésében.

 

A témával összefüggésben tehát különösen lényeges, hogy 2010-ben elindult komposztálási programunk, melynek keretében a lakosság komposztáló edényeket kaphatott, cserébe azért, hogy vállalta, hogy azokban szakszerűen komposztál, és némi adatot is szolgáltat arról, hogy a komposztálók használata során mennyivel csökken a kukákba kerülő szerves anyagok mennyisége. Ez évben újabb komposztálási program beindítására sajnos nem volt lehetőség.

A jegyzői hatáskörbe tartozó légszennyezésre vonatkozó panaszbejelentések száma az idei évben is kevés volt, általában háztartási tüzelőberendezések, kémények használatával kapcsolatosak a panaszok (túlzott füstölés). Az esetek javarészt abból fakadnak, hogy vagy a tüzelőberendezés állapota nem megfelelő, vagy a kémény szabálytalan  kialakítású.

 A Dél-Pesti Szennyvíztisztítóban történt fejlesztésekről mellékeljük azt a tájékoztatót, amelyet

a Csatornázási Művek Környezetvédelmi Osztály állított össze a 2011. évi fejlesztésekről.

(1. számú melléklet)

 4.Zajvédelem

 A szórakozóhelyek, kocsmák közönségzaját, valamint zeneszolgáltatását kifogásoló bejelentések száma továbbra sem magas, köszönhetően az üzletek működési rendjét szabályzó helyi rendeletünknek. Jelenleg inkább az éjszakai zárva tartási rendelkezés megszegése miatt van néhány jelzés, a zajpanaszok szinte megszűntek. (ez évben összesen két zajpanasz érkezett) Továbbra is úgy tűnik, hogy a nyitvatartási idő korlátozásával valóban hatékonyan biztosítható a lakosság nyugalma.

 Legfontosabb problémánk a közlekedési eredetű zajpanaszok növekedése, aminek vizsgálata felügyelőségi hatáskör, zajvédelmi intézkedések kivitelezése (passzív zajvédelem, zajvédő fal építés, stb.) pedig az útkezelő feladata. Mivel a főútvonalak mellől érkezik a panaszok zöme, ezért az intézkedésre kötelezett szinte mindig a Fővárosi Önkormányzat illetve a Fővárosi Közterület-fenntartó ZRT. A kerület lehetőségei igen korlátozottak a panaszok enyhítésére, inkább csak továbbíthatja az igényeket, illetve lobbizással segíthetjük a hatékony intézkedések megszületését.

 5. Zöldfelület gazdálkodás

A tavaszi cserjeültetési akció a korábban beérkezett lakossági igények szerint zajlott, a tavaszi faültetési akciót az idén a korábbi évek rossz eredési tapasztalatait figyelembe véve őszre halasztottuk.

 A parkfenntartás és az ezzel járó feladatok kezelése a Szociális Foglalkoztató keretein belül történik. Röviden összefoglaljuk az idei év első negyedévének fő fenntartási munkáit, fejlesztéseit a Foglalkoztató zöldfelületi beszámolója alapján.

 Általános fenntartási munkák

Téli hó és jégmentesítés: A téli közfoglalkoztatási programnak köszönhetően az intézmény fennakadások nélkül tudta eltakarítani a lehullott csapadékot. A „sózást” környezetbarát anyaggal végezték.

Tavaszi nagytakarítás: A tavaszi takarítás munkálatait április végére fejezte be a Foglalkoztató. A késői befejezés egyik oka a februári tél elhúzódása, valamint a tavaszi közfoglalkoztatás késői elindítása.

 Tavaszi tápanyag visszapótlás: Az őszi tápanyag utánpótlás külső okok miatt elmaradt. A tavaszi utánpótlás kanna sorokon, és egynyári ágyások alatt történt, szárított marhatrágyával.

 Tavaszi gyeplazítás: Csak a kiemelt területeken, így a Kossuth téren történt úgynevezett gyepszellőztetés gépi gyeplazító segítségével. A munkálatokat követően a gyepet indító tápkezelésben részesítették, majd felülvetették fűmaggal.

Rózsák metszése: A rózsák metszése március hónapban fejeződött be (Kossuthfalva tér; Nagy Gy I. köz, Szt. Erzsébet tér, stb.). Az időjárás kedvezett a levéltetvek elszaporodásának, így az első levéltetű elleni permetezés.

Apríték terítés: A fasori fenntartásból származó ágapríték terítését két kutyafuttatóban sikerült elvégezni: a Berkenye sétányon, valamint Határ úton.  További aprítékot terítettek a Topánka u. elválasztó sávjában, cserje ágyásában és a Baross u. néhány cserjeágyásában.

Öntözés: A 2011. év, de a 2012. év tavasza sem kedvezett a növényeknek: téli csapadék kevés esett, a tavaszi „aranyat érő” csapadék teljesen elmaradt. Miközben harcot kell vívni a takarékos vízgazdálkodással, biztosítani kell az eddig elért kertészeti eredmények szinten tartását. A közterületi vízórákat április végére nyitottuk meg, majd folyamatosan kellett ellenőrizni a lakossági vízfogyasztást. Több helyszínen figyelmeztettük a lakosságot a pazarló vízhasználatra, illetve szükségessé vált a vízóra elzárása. A lakosságot figyelemfelhívó levélben értesítette a Foglalkoztató a túlzott vízhasználatra: Pl. Lajtha 1. szám alatt közel 400 m3 víz használatát jelezte a vízóra. 

Gyomlálások: A lakótelepi zöldfelületek, parkok gondozása közfoglalkoztatás keretében történik.  A tavaszi gyomlálások elsősorban a cserjeágyások alatt, a fák körüli tányérok kialakításával kezdődik, amely megkönnyíti az első fűnyírás munkálatait.

Metszések:

Ifjító metszések történtek a Sétáló utcában, Városközpont több kiemelt helyszínén: Lajtha 24., Helsinki út egyes szakaszai. Tavaszi metszéseket a kerület 40 pontján végzett a Foglalkoztató a cserjék igényeit figyelembe véve.

 Növény kiültetések: 

A kanna növények kiültetése április hónapban a kerület teljes területén elkészült. A kiültetett növények száma meghaladja a 7000 db-t.

 Jelenleg folyamatban van az egynyári virágok ültetése, közel  13 300 db egynyári virágot ültettünk ki  Pesterzsébet közparkjaiba, 35 virágágyásunkba. A domináns virág továbbra is a begónia.

 Kandeláberek muskátlival történő beültetése, fenntartása: Jelenleg 123 kandeláber virágosítása történt meg, kandeláberenként 12 tő muskátlival. A kandeláberek szépségének titka a megfelelő fajtaválasztás, a tiszta, megfelelő táptalaj és különösen az évközi gondozás: megfelelő tápanyag ellátás, növényvédelem, és rendszeres locsolás, melyek jelenleg is folyamatosan zajlanak.

 Cserje és évelő virágok ültetése: A közterületeken április hónapban elkészültek a tavaszi cserjepótlások. Közel 500 db cserjét/évelőt ültettünk ki, de főleg pótoltunk Pesterzsébet különböző közterületein, részben lakossági kérésre.

 Fűnyírás: Az első fűnyírás a napokban fejeződik be a kerületben. Kisebb részben rendelte meg a Foglalkoztató külső vállalkozótól: főleg ahol kézi fűnyírást igényel a terület, mint pl. a Gubacsi lakótelep. A kiemelt helyszíneken (Kossuth tér) már 3 alkalommal kellett a megnőtt füvet levágni.

 Növényvédelem:

Tavaszi lemosó permetezést a februári fagyok elmúltával végeztetett a Szociális Foglalkoztató a kritikus területeken. Áprilisban elkészült a gesztenyefák éves első permetezése aknázómoly és guignardiás betegség ellen.

 Fasorok:

Januárban a Szent Imre – Dobos utca sarkon található védett platánfák erőteljes gallyazást kaptak. Februárban új cég nyerte meg a fasori munkálatokat: a Garden Kft. nyerte meg a faápolási munkákra kiírt közbeszerzési pályázatot. Főleg lakossági bejelentéseket követő faápolási munkákat végzett idáig a cég.  Az első negyedévben ez közel 500 munkálatot jelentett. A tavaszi hónapokban az ELMŰ ismételten nagyarányú fasori munkálatokat végzett, amelyek szakmaiságot nélkülöző, formátlan ifjítások voltak.

Továbbra is problémát jelent a kerületi fakateszter elkészítése, amely nélkül nem tudunk pontos információt nyújtani a fasori és parki fák számáról, állapotáról és legfőképpen értékéről.

 Kerületi vízhálózat és karbantartása:

A kerületi karbantartásokat külső cég végzi. A tavalyi év végén és ez év elején a nagy fogyasztású vízórákat zárhatóvá tette a Foglalkoztató. Ezzel kívánta szabályozni a téli nyitásokat, amely miatt minden évben sok elfagyás keletkezett, valamint az indokolatlanul magas lakossági közterületi vízfogyasztásokat. A vízórákat a teljes kerületben kinyitottuk április hónapban. Folyamatosan ellenőrizte a Foglalkoztató a lakossági locsolási szokásokat. A helytelen használat miatt több vízórát le kellett zárni időszakosan, amelyet természetesen lakossági felháborodás követett. A Foglalkoztató közterületi vizet használók részére információt nyújt a vízfogyasztásuk aktuális állásáról. Amely övezetben jelentősen megemelkedett a vízhasználat, ott levélben felszólította a Foglalkoztató a fogyasztókat a helytelen vízhasználatra.  

 Játszószerek, kerítések, parki bútorok:

Az első negyedéves „Játszószerek karbantartási és javítási felmérése” megtörtént, az erre kijelölt szakemberek az összes kerületi játszószer állapotát felülvizsgálták, a karbantartási munkákat a szerződésnek megfelelően elvégezték.

A javítási munkálatokra árajánlatot nyújtottak be a Szociális Foglalkoztatónak . A kerületi játszószerek karbantartáson felüli javítások árajánlatának végösszege bruttó 6.932 ezer Ft volt.  A Foglalkoztató saját hatáskörben elvégezte a javítások nagyobb részét, megrendelt 376 ezer Ft értékű javítási szolgáltatást.

Nem rendelte meg a Foglalkoztató a legújabb szabványok miatti átalakításokat: hinták alatti ütéscsillapítók bővítése: 490 ezer Ft, csúszdák ütéscsillapító bővítése: 342 ezer Ft. Ütéscsillapító kiépítése 2 régi típusú hinta esetében: 860 ezer Ft.

A rugós játékok esetében 75 ezer Ft értékben a korrigált szabványok szerinti cserék megtörténtek.

15 játszótéren történt meg a játszószerek állagmegóvó védőfestése. 13 játszótéren történt homokcsere. Azokban a homokozókban, amelyek bekerítés nélküli, nem ütéscsillapítóként, funkcionális homokozóként épültek, a homokcserék elkészültek.

 Javítási munkálatok:

A javítások jelentős részét a Szociális Foglalkoztató karbantartó részlege végzi. Sérülés, rongálás esetén igyekszik a karbantartás azonnal kijavítani a meghibásodásokat. A játszóterek kapuinak javítása folyamatos, amelyek a helytelen használat következtében sérülnek meg.  Mindennaposak a padok javításai is a kerület egész területén.

 Közterületi bútorok festése:

Állagmegóvó festések történtek a kerületben: a Kossuth Lajos utcában a dézsák lecsiszolása és festése, a padok, szemetes edények festése tovább folytatódott az Emlékezés terén, a Sétáló utcában, illetve a Baross és az Ady utcában.

 6. A települési környezet tisztasága, hulladékkezelés

 2012. január 1-je és április 30-a között összesen 558 m3 hulladékot gyűjtöttünk össze a közterületről. A kerületi közterületek takarítása az előbbi évekhez hasonlóan a Szociális Foglalkoztató szervezésében történt. Napi takarítás történik a kiemelt helyszíneken: Kossuth tér, Sétáló u., Erzsébet tér, Emlékezés tér, valamint a kiemelt játszótereken. A Tátra téren és a  Duna-parton heti három alkalommal, a kerület egyéb közparkjaiban, lakótelepeinken heti két alkalommal van takarítás. 

A kandeláberekről időszakonként a Foglalkoztató letakaríttatja a kiragasztott hirdetéseket. Sajnos szabálysértési bírságok nélkül nem megoldható az illegális plakátragasztások megszüntetése, főleg az ingatlanos cégekkel gyakori az összetűzés.

 FKF Zrt.: főutak mentén, folyóka takarítás ütemtervük szerint takarít. 

A BKV megállók takarítása ismét az FKF Zrt. feladatává vált.

 Szemétszállítás:

Minden héten a takarítás napján. Az összegyűjtött hulladékot önkormányzati ingatlanra kihelyezett konténerbe szállítja a Szociális Foglalkoztató saját autóval. Szerződés szerint az összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. Pusztazámori telepére, illetve szétválogatást követően a zöld hulladékot komposztálóba, a veszélyes anyagokat a megfelelő kezelőhelyre szállítja a szerződött szállító cég.

Az illegális hulladéklerakó személyek elleni szabálysértési eljárás nehézkesebb az előző évekhez képest. Részben nagy problémát jelent, hogy a kerületben nincs rendszeres közterület felügyelet, részben nehezen bizonyítható a szemétlerakó személye.

 Növekszik az illegális szemétlerakó helyszínek száma. A Szociális Foglalkoztatónak egyre több időt kell a sok kisebb hulladék összegyűjtésére fordítani. Nem kezelhető az ingatlanok elé kihelyezett kisebb szemét felelősségének lakóra történő, - törvény szerinti - áthárítása. A lakosság mindezt kihasználva egyre nagyobb arányban helyezi ki a kerti hulladékát, szemetét a háza elé, keresve a hivatalos szerveket, követelve a szemét elszállítását.

 Szelektív hulladékgyűjtés:

A szelektív hulladékgyűjtő helyek kedvenc pontjaivá váltak az illegális szemetet lerakóknak,

mindenféle, oda nem illő hulladékot mellé pakolnak, az edényeket gyakran felborogatják, és általában elmondható, hogy a szigetek környékei lehangoló látványt nyújtanak. Egyre több bejelentést kapunk arról, hogy a környékükön rágcsálókat, patkányokat látnak.

Tervezzük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket acél pántokkal fogjuk körbe, megakadályozva ezzel a felborításukat.

Lakossági hulladékgyűjtés:

Veszélyes hulladékgyűjtési akciót szerveztünk a lakosság részére május 5-én, ahol festéket,

étolajat, akkumulátort, szárazelemet, szennyezett építőanyagot, gyógyszerhulladékot, növényvédő szer hulladékot és egyéb vegyszermaradékokat gyűjtöttünk 5039 kg mennyiségben.

 Április hónapban használt gumiabroncs és elektromos hulladékok gyűjtését szerveztük meg

eredményesen.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a közterületen szabálytalanul tárolt, lejárt műszakival rendelkező gépjárműveket és azok elszállításáról intézkedünk.

A fertőzésveszélyek elkerülése érdekében gondoskodunk az elhullott kisállat tetemek elszállításáról is.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek kezelését, azzal, hogy eredményeket csak a lakosság bevonásával, aktív közreműködésével tudunk elérni, valamint ugyancsak fontos feladatunknak tekintjük a fiatalság környezettudatos életmódra való nevelését és arra való ösztönzését környezetünk tisztasága érdekében.

                                

„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.”

(Prótagorasz)

Szólj hozzá

zöld önkormányzat környezetvédelem pesterzsébet xx. kerület