2012. aug 31.

A 2012. szeptember 13-i testületi ülés napirendje és a közmeghallgatás időpontja

írta: Mach Péter
A 2012. szeptember 13-i testületi ülés napirendje és a közmeghallgatás időpontja

images.jpgBudapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT:         Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

                                      Előadó: Szabados Ákos polgármester

 Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

1.       Fellebbezések

a)      Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

b)      Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne” típusú) fellebbezések elbírálására /Később érhető el!/

2.      Javaslat „Pesterzsébet Díszpolgára 2012.”, „Pesterzsébet Mecénása 2012.”,  „Pesterzsébet Környezetvédelméért 2012", valamint „Pesterzsébet Sportjáért 2012” kitüntető címek adományozására

 Nyílt ülésre javasolt napirendi pontok

3.         Javaslat a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. 2011. évről szóló időszaki beszámolójának

elfogadására

4.         Javaslat a nevelési/oktatási ágazatban dolgozók létszámának módosításaira

5.         Javaslat az óvodák alapító okiratainak módosítására

6.         Javaslat a TÁMOP-3.1.4 – 12/1. kódszámú „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat benyújtásának támogatására

7.         Javaslat a BURSA HUNGARICA 2013. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra – Később érhető el!

8.         Beszámoló Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2012. évi

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

9.         Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2012. évi
költségvetési rendeletének módosítására

 10.       Javaslat az állattartás rendjéről szóló 27/2004.(IV. 29.) Ök. számú rendelet
hatályon kívül helyezésére

 11.       Javaslat a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VII. 13.)
önkormányzati rendelet módosítására

 12.       Javaslat a Budapest XX. ker. Közműhelytelep utca - Zodony utca mellett lévő
170187/87, a 170187/88, a 170187/35 és a 170187/46 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági célú építési területté való átminősítésének előzetes támogatásához és az ehhez szükséges előkészítő feladatok megindításához.csernobil.jpg

13.       Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő
testületének, a képviselők és bizottsági tagok díjazásáról szóló 31/2006. (XI. 9.) Ök. sz. rendeletének módosítására – Később érhető el!

14.       Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására

15.       Javaslat a Pesterzsébet újság lapalapítója és kiadója közötti megállapodás megkötésére

16.       Javaslat a 9. számú felnőtt fogorvosi körzet (Székelyhíd u. 8.) elidegenítésére vonatkozó előszerződés megkötésére        

17.       Javaslat Pesterzsébet Önkormányzatának vagyon és felelősségbiztosítására kötendő szerződés időtartamára –Később érhető el!

18.       Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek pályázat útján történő értékesítésére

19.       Javaslat egyes bérleti szerződések külön feltételeinek meghatározására – Később érhető el!

20.       Javaslat a Montessori Stúdium Alapítvány helyiségbérleti díjának csökkentésére – Később érhető el!

21.       Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

Közmeghallgatás:

Helye:                CSILI Művelődési Központ Vízvári terem

Időpontja:         17 óra


Szólj hozzá

környezetvédelem költségvetés testület testületi ülés xx. kerület