2012. okt 27.

A 2012 november 8-i testületi ülés napirendje

írta: Mach Péter
A 2012 november 8-i testületi ülés napirendje

Bejegyzés alcíme...

részvételi költségvetés 2012.jpgM e g h í v ó

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 8-án (csütörtökön) 1400 órakor (Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 63-64.) a Díszteremben ülést tart.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról

Zárt ülésre javasolt napirendi pontok

1./ Fellebbezések

Javaslat (népjóléti típusú) fellebbezések elbírálására

Javaslat (helyi támogatás, „fiatal házasok kölcsöne" típusú) fellebbezések elbírálására

2./ Javaslat a 157/2012. (IX. 13.) Ök. sz. határozat („Pesterzsébet Mecénása 2012", kitüntető cím) hatályon kívül helyezésére

Nyílt ülés napirendi pontjai

3./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

4./ Javaslat az önkormányzat „Belső ellenőrzési stratégiai terv 2013. – 2018." elfogadására

5./ Beszámoló Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatairól, és javaslat a meglévő testvérvárosi együttműködésre, illetve a lehetséges új kapcsolatok felvételére, kiépítésére vonatkozó szempontokra

6./ Javaslat a Bp. XX., 178208/26 hrsz-ú névtelen közterület elnevezésére

7./ Javaslat az idegenforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat általi bevezetéséhez 2013. évben

8./ Javaslat a közoktatási intézmények működtetésének biztosítására – Később érhető el! -

9./ Önálló képviselői indítvány közösségi kertek létrehozása Pesterzsébeten

10./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

11./ Javaslat önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

12. / Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk

Szólj hozzá

önkormányzat pesterzsébet testület testületi ülés xx. kerület pester